Obedience

 

je sportovní disciplína, při které pes bez vodítka v doprovodu psovoda vykonává předepsané cviky. Přezdívá se jí vysoká škola poslušnosti, protože klade velké nároky na přesnost a zároveň rychlost provedení. Vyžaduje schopnost práce na velké vzdálenosti od psovoda a hodnotí se i celkový dojem - pes by měl mít ze cvičení radost! Ta se odvíjí od způsobu, jakým se obedience (a nejen ta) nejlépe učí - po dobrém a po malých krůčcích. Výcvikem obedience se podporuje nejen vzájemný vztah psa a psovoda, ale i trpělivost a sebeovládání (na obou stranách :D). Obedienci se lze věnovat s každým psem bez ohledu na plemeno a začít se dá v každém věku.

na fotce Danae do Kapsy od Zuzky Stádníkové

 

Obedience je rozdělena do 4 tříd obtížnosti (OB-Z - začátečníci, OB1, OB2 a nejvyšší OB3), z nichž každá zahrnuje 10-11 cviků. Jsou to např. odložení vsedě a vleže ve skupině psů, chůze u nohy v různém tempu, polohy sedni, lehni, vstaň a odložení do nich za pochodu, přivolání i s mezizastavením, vyslání do čtverce, držení a přinášení aportu, skok přes překážku, obíhání kuželu a pachové rozlišování dřívka s pachem psovoda. To vše v různých kombinacích a úrovních.

 

Přehled cviků v jednotlivých třídách, popis provedení a bodové hodnocení obsahuje Zkušební řád, který je k dispozici na webových stránkách Klubu Obedience CZ (sekce Dokumenty ke stažení). U každého cviku je stanoven maximální možný počet povelů a jejich typ (zvukový a/nebo posunkový), znění povelů ale není povinné a psovod může používat jakékoli. Za každý cvik je možné získat max. 10 bodů, které se násobí příslušným koeficientem obtížnosti.

 

Všechna plemena i věkové kategorie soutěží dohromady, ale při hodnocení se bere ohled na možnosti plemene. Tj. neporovnává se rychlost kavalíra např. s rychlostí border kolie, ale s rychlostí u kavalírů obvyklou a dosažitelnou.

 

Pořádají se zkoušky nebo závody. Podle počtu dosažených bodů tým získává známku „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ nebo „nehodnocen“, na závodě se navíc určuje pořadí v každé třídě. Aby mohl tým skládat zkoušky ve vyšší třídě, musí nejdříve splnit předepsané podmínky v nižší. V nejvyšší třídě OB3 se zadávají tituly a na jejich základě lze získávat šampionáty (blíže viz web).

 

Na klubových stránkách najdete také kalendář akcí (zkoušek, závodů, seminářů apod.) a přehled oficiálních rozhodčích, stewardů a instruktorů s místy, kde se cvičí.

 

Kavalír se dokáže naučit ledacos a je škoda toho nevyužít! :D

 

Aktuální dění v obedienci lze také sledovat a diskutovat na Facebooku ve skupinách Klub Obedience CZ a Obedience.

Ilustrační video kavalíra (Mistrovství ČR, OB1 dle řádu platného v r. 2009)

 

Text: Zuzana Stádníková, duben 2016


[CNW:Counter]